Vi har stor erfaring med følgende ydelser:
 • Civilret:
  Byggesager, forsikring, separation, skilsmisse, inkasso, trafikuheld

 • Strafferet:
  Udlevering, røveri, trafikuheld, bedrageri, narkotika, vold

 • Køb og salg af fast ejendom:
  Depositum, kontrakt, skøde, skat, registrering. Desuden er vort personale i stand til at foretage offentlig vurdering

 • Arv og skifte:
  Testamente, dødsattest, bobehandling,

 • Testamenter:
  Hjælp til udfærdigelse af testamente

 • Byggesager:
  Købskontrakt. byggelicens, autorisation, arkitekt, konstruktør, bygherre, promotor, juridisk og økonomisk kontrol,

 • Etablering af selskab:
  Navnesøgning, skøde, skat, registrering, Handelsregister, CIF.nr.

 • Residencia og NIE.nr.:
  Udfyldelse af formular, ledsagelse til politi eller repræsentation ved fuldmagt